Skip to Main Content

Colgate logo

Munnhelse hos eldre - Seattle Care Pathway - og forebyggende behandling med Duraphat 5mg/g tannpasta


Colgate Professional har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til et webinar, der vi presenterer The Seattle Care Pathway. Hva er relevant for pasientene over 55 år og de eldre, med tanke på karies og forebygging?


Verktøyet er en evidencebasert tilnærming til eldres munnhelse,  noe som er både viktig for pasienten og ikke minst nyttig for deg som behandler.

Seattle Care Pathway oppsto i 2013, etter en workshop med fremtredende odontologer - i nettopp Seattle.

Dette verktøyet vektlegger eldres munnpleie og tar hensyn til det demografiske skiftet, grad av pleiebehov, behovet for effektiv forebygging og behandling, sett i forhold til enkeltindividets grad av selvstendighet.

Currently there are no available events.