Skip to Main Content

Colgate logo

Cancer og caries


Kære tandlæge og tandplejer,

Vil du gerne blive klogere på de nye retningslinjer inden for mundpleje og håndtering af cariesrisiko hos kræftpatienter, samt høre eksperternes anbefalinger?

Kræftbehandling kan give komplikationer i munden. Derfor er det vigtigt, at kræftpatienten tilses af tandklinikken inden opstart af sin behandling. 

Behandling og pleje af kræftpatienten skal ses som et interdiciplinært samarbejde mellem hospital og tandklinik. Det er derfor vigtigt, at du som tandfaglig person kender til hospitalernes helt nye retningslinjer inden for mundpleje hos kræftpatienter, så du bedst kan hjælpe patienterne, når de kommer til dig i tandklinikken. Desuden er det vigtigt, at du kender de tandfaglige eksperters anbefaling indenfor tandbehandling. 

Colgate har sammensat et spændende program, som dækker det vigtige emne cancer og munden, hvor vi kommer rundt om flere af ovenstående aspekter.

Kurset berettiger til 2,5 CE/timer til deltagende tandlæger!


Tandlæge Lone Forner
har siddet i panel med en gruppe cancereksperter. "Oral Management in Cancer Care Group" har udarbejdet nye guidelines for mundpleje før, under og efter kræftbehandling. Lone Forner vil klæde dig på ift de nyeste anbefalinger indenfor cancerområdet , samt hvilke udfordringer du som tandfaglig person skal være særligt opmærksom på i relation til kræftpatienter. 

Du vil i løbet af seminaret blive præsenteret for forskellige videosekvenser med tandfaglige eksperter samt patienter, som vil fortælle om deres personlige oplevelser og give dig indsigt i deres oplevelser i forbindelse med et kræftforløb.


Eksperter og patienter:

Tandlæge Lone Forner:
Tandlæge Lone Forner vil på seminaret gennemgå de nye danske retningslinjer indenfor mundpleje hos kræftpatienter "Oral Management in Cancer Care".

Men hvad er tandklinikkernes rolle? Behandlingen af kræftpatienter skal betragtes som et interdiciplinært samarbejde mellem hospital og tandklinik. Jeres rolle er derfor vigtig, fordi hospitalerne henviser til tandklinikken. I skal være klædt på til at håndtere patienter udfra de retningslinjer, der er på området. 

Specialtandlæge Jørgen Rostgaard:
På seminaret vil du høre flere eksperter komme med deres professionelle anbefalinger herunder specialtandlæge Jørgen Rostgaard som til dagligt arbejder på kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Han vil give sine bedste råd til håndtering af kræftpatienten samt de udfordringer som kan opleves. Anbefalingerne vil blive præsenteret i en kort videosekvens.

Tandlægekonsulent Børge Hede:
Tilskudsmulighederne via sundhedslovens §166 vil blive gennemgået af Tandlæge Børge Hede, som arbejder som tandlægekonsulent hos patientklagenævnet. Du vil blive klogere på hvilke tilskudsmuligheder der er, og hvad der skal til af dokumentation for at kunne opnå tilskud. Disse vil blive præsenteret i en kort videosekvens. 

Patienter:
Du vil kort høre personlige beretninger fra patienter, som har gennemgået kræftforløb med store udfordringer i munden. Du vil blive klogere på, hvilke udfordringer kræftpatienterne oplever for bedst at kunne hjælpe dem i tandklinikken.


Hvorfor deltage?
Du vil efter seminaret være klogere på:
- de nye danske retningningslinjer for mundpleje hos kræftpatienter

- specialtandlægens anbefalinger til behandling af kræftpatienter i klinikken
- muligheden for tilskud til tandbehandling for kræftpatienter
- patienternes oplevelser i munden under et kræftforløb 

Tilmelding
Tilmelding nederst på siden. Der tilbydes 3 fysiske seminarer og 3 online seminar.

Husk
Tilmeld gerne dig selv og dine kollegaer, så I sammen kan gå fra dagen med inspiration til hvordan I samarbejder om patienterne. Men HUSK at der er begrænset plads og tilmelding er efter først til mølle princippet. Arrangementet er gratis, men ved udeblivelse eller afmelding indenfor 48 timer før arrangementets start forbeholder vi os ret til at fakturere 800 kr. per deltager.

Spørgsmål og kontakt
Du er velkommen til at kontakte mig på email Camilla_moes@colpal.com, og jeg vil vende tilbage til dig senest næste dag. 

Vi glæder os meget til at give dig en inspirerende oplevelse

De bedste hilsner

Camilla Moes
Colgate


PS
Vi har gjort os umage med at skabe de bedste rammer med en inspirerende foredragsholder. Så vær klar til at komme hjem med ny viden i bagagen, som I kan bruge i klinikken allerede dagen efter.

Organizer:
Colgate, +4529639723, camilla_moes@colpal.com
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.
12. October 2021 at 17:00 to 20:00
Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense C
27. October 2021 at 17:00 to 20:00
Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus
2. November 2021 at 17:00 to 20:00
Online DK
9. November 2021 at 17:30 to 20:00
Online DK
16. November 2021 at 17:30 to 20:00
Online DK
23. November 2021 at 17:30 to 20:00