Skip to Main Content

Colgate logo

SYKEPLEIE OG HELSEPERSONELL - WEBINAR NORGE


Er du sykepleier eller jobber i et omsorgsyrke der du møter pasienter eller beboere på institusjon i det daglige? Ønsker du å lære mer om oral helse og hvordan karies forebygges hos de som er ekstra utsatt for dette?

Da er dette webinaret for deg! 

Du får nyttig kunnskap innen kariesforebygging, hvilke sykdommer som kan være forhandsdisponerende og hva man kan gjøre for å forebygge utviklingen av karies hos de med økt risiko. 

Webinaret er gratis, og varer i ca 40 minutter.

Title:
Hvilke faktorer gir økt kariesrisiko og hvordan kan du som jobber innen pleie og omsorg hjelpe pasientene med å forebygge karies?
Location:
Webinar Webex NO, Norge, Oslo, NO-265
Organizer:
Colgate, Åse Riksen, +4529639723, aase_riksen@colpal.com
18. May 2021 at 12:00 to 13:00
20. May 2021 at 13:30 to 14:30
25. May 2021 at 17:00 to 18:00
26. May 2021 at 09:00 to 10:00